La Rue asbl

Brocante Rommelmarkt

Brocante Rommelmarkt

Vous êtes un.e habitant.e du quartier de la Gare de l’Ouest et souhaitez vendre ce que vous n’utilisez plus, vêtements, jeux, objets..?

La brocante MOLENWEST se tiendra le 9 octobre 2021 dès 8h – au 193 rue A Vandenpeereboom.

L’espace est mis à disposition des habitants-vendeurs moyennant une participation de 10€ => incluant 5€ de caution (rendu si la personne a laissé l’emplacement propre).

Emplacement d’environ 6m².

Réservation obligatoire :  cre@larueasbl.be

️ 0470/ 109 307

Cette brocante n’est pas ouverte aux professionnels.

La brocante est organisée par des asbl actives sur le site Molenwest et en partenariat avec la Commune !

Bent u inwoner van de wijk Weststation in Molenbeek en wenst u wat u niet meer gebruikt, kleren, spelletjes, voorwerpen, enz. te verkopen?

De rommelmarkt MOLENWEST wordt gehouden op 9 oktober 2021 vanaf 8 uur – op A Vandenpeereboomstraat 193.

De ruimte wordt tegen betaling ter beschikking gesteld van de bewoners-verkopers. Deelnamekosten €10 => inclusief €5 borg (teruggegeven als de persoon de plaats schoon heeft achtergelaten).

Standplaats van ongeveer 6m².

Reservering verplicht : cre@larueasbl.be

️ 0470/ 109 307

Deze rommelmarkt is niet toegankelijk voor professionals.

De rommelmarkt wordt georganiseerd door vzw’s die actief zijn op het Molenwest-terrein en in partnerschap met de Gemeente !

Fermer le menu